Служба медицинской информации

Служба медицинской информации - это структура, созданная для научно-медицинского консультирования медицинских работников, пациентов, представителей общественности и сотрудников Рош в ответ на запрос по медицинской информации (МИ).

Цель работы службы МИ - обеспечить предоставление актуальной, точной, объективной, сбалансированной и современной информации в ответ на запросы, связанные с продуктами Рош.

Медицинская информация – это научные/клинические, технические, фармакоэкономичесие данные, касающиеся продуктов компании «Рош» или связанным с ними терапевтическим областям.

Специалистам здравоохранения может быть предоставлена следующая информация

по препаратам компании Рош:

  1. Литературные обзоры и отдельные научные публикации
  2. Информация о текущих клинических исследованиях компании Рош
  3. Результаты опубликованных клинических исследований

Если Вы хотите получить информацию о препарате Рош, пожалуйста, направьте нам запрос, заполнив электронную форму на этой странице.

Ждем ваших вопросов! 

1000 characters left

Згода на збір та обробку персональних даних. Відправляючи дане повідомлення, я, відповідно до чинного законодавства України в сфері захист персональних даних, надаю свою згоду компанії ТОВ «Рош Україна» та уповноваженим нею особам на обробку* моїх персональних даних, наданих мною в моєму повідомленні, у способи та строки, визначені законодавством України. Такі персональні дані можуть включати (але не обмежуються): прізвище, ім'я, дату народження; стать; паспортні дані; е-mail, номери засобів зв’язку, інші дані, які підтверджують мою ідентифікацію. Підтверджую, що ці дані надаються мною добровільно, безумовно та обробляються компанією ТОВ «Рош Україна» (та/або уповноваженими нею особами) за допомогою автоматизованих, інформаційно-телекомунікаційних та інших способів з метою реалізації відносин у сфері інформаційної безпеки, відносин у сфері охорони здоров'я, аналізу направленого мною запиту/повідомлення, для направлення відповіді мені на отриманий від мене запит, для внутрішнього аналітично-статистичного обліку, забезпечення реалізації визначених законодавством та іншими внутрішніми документами підприємства. Будь-яка обробка моїх персональних даних відповідно до мети, зазначеної вище, у тому числі передача моїх персональних даних будь-яким третім особам (включаючи нерезидентів), не потребують моєї окремої згоди або окремого сповіщення про таку обробку з боку ТОВ «Рош Україна» та уповноважених нею осіб. Дана згода діє безстроково та може бути відізвана шляхом надіслання письмової заяви на адресу ТОВ «Рош Україна». Цим підтверджую, що мене повідомлено про мету збору, обробки моїх персональних даних та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також мені відомо про мої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». *Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею, у т.ч. третім особам), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.