Принципи роботи

 

У цьому розділі ви можете ознайомитися з основними документами, якими керується компанія «Рош» в своїй операційній діяльності і при роботі з постачальниками і дистриб'юторами. Ми віддані принципам сталого розвитку у всіх ділових операціях і націлені на застосування найвищих етичних стандартів.

«Рош», як відповідальна компанія, дотримується встановлених законом і внутрішніми документами компанії правил, керується ними при взаємодії з іншими організаціями та просить від них взаємного дотримання.

 

Кодекс поведінки постачальника «Рош»

Наші постачальники відіграють важливу роль в нашій роботі, вони допомагають компанії підтримувати стійке зростання і розвиток. «Рош» створює і впроваджує інновації, прагне до економічної, соціальної та екологічної стійкості. Це обов'язкова умова довгострокового успіху і для компанії, і для всіх зацікавлених сторін.

Для підтримки цієї мети «Рош» очікує від постачальників дотримання етичних принципів в галузі трудових відносин, захисту навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки, а також систем управління. «Рош» сформулювала ключові принципи і стандарти, якими керується у відносинах зі своїми партнерами по бізнесу, в «Кодексі поведінки постачальника Рош».

Компанія віддана даними принципам і вимагає, щоб постачальники однозначно визнавали і дотримувалися їх у своїй роботі, а також забезпечували відповідність даним принципам своїх постачальників.

Завантажити Кодекс поведінки постачальника Рош

 

Кодекс поведінки Групи «Рош»

Кодекс поведінки Групи компаній «Рош» - основний документ, який неухильно дотримується всіма без винятку підрозділами компанії, всіма співробітниками. Він також встановлює основні етичні вимоги, що відображають ставлення компанії до праці, охорони навколишнього середовища, прав та інтересів кожної людини, які так чи інакше взаємодіють з компанією «Рош».

Ми наполягаємо, щоб всі постачальники компанії слідували встановленим в даному документі принципам і стандартам.

Онлайн версія Кодексу поведінки