Клінічні дослідження «Рош» в Україні

 

До уваги учасників клінічних досліджень компанії «Рош» в Україні та дослідників

10.03.2022 р.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації на території України, запровадженням Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022  воєнного стану, а також керуючись рекомендаціями МОЗ України щодо проведень клінічних випробувань (КВ) в ситуації, що склалася, повідомляємо, що набір нових пацієнтів у більшості клінічних випробувань компанії «Рош» призупинено. Нашим пріоритетом залишається убезпечення доступу до лікування усіх пацієнтів, що уже включені в клінічні випробування, тому ми активно працюємо над рішеннями для забезпечення такої підтримки.

Учасники досліджень та дослідники можуть звернутися із запитаннями до «Рош», зокрема, щодо переведення пацієнтів у інші місця проведення випробування на території України, а також за її межами. Контакти надано нижче. Для можливості своєчасного та ефективного опрацювання такого звернення, слід підготувати наступну інформацію (міститься у виданій учаснику КВ картці пацієнта, а також на титульній сторінці підписаної форми інформованої згоди):

  • Номер випробування (протоколу)

  • Ідентифікаційний (індивідуальний) номер пацієнта

  • ПІБ відповідального дослідника

  • Місце та адреса поточного місця проведення випробування (назва установи, адреса)

Окрім цього, для можливості переведення пацієнтів у інші місця проведення випробування, слід мати екземпляр підписаної форми інформованої згоди (або її скановану копію) та медичну документацію (епікриз\виписка від лікаря-дослідника).

Організовано безкоштовну цілодобову гарячу лінію (українською, російською та англійською мовами), де ви зможете отримати індивідуальну підтримку +36 146 182 58 (WhatsApp/SMS +36 707 177 394) .

Також є можливість надіслати електронного листа за адресою [email protected]

Альтернативні контакти:

В Україні +380 893 239 780 (безкоштовно, українською, російською та англійською мовами)

В Польщі +380 893 239 780 (безкоштовно, українською, російською та англійською мовами)

В Польщі +48 22 345 15 58 (в робочі години, перекладач надається)

Електронна адреса для підтримки у Польщі [email protected]

 

 

Онкологія

BP42772

Пацієнти із поширеною або метастатичною плоскоклітинною карциномою стравоходу

BP40657
Пацієнти з недрібноклітинним раком легень
BO40729
Пацієнти з недрібноклітинним раком легень
BO41843 
Пацієнти з  естроген-рецептор-позитивним, HER2-негативним місцевопоширеним чи метастатичним раком молочної залози
WO39391
Пацієнти з операбельним тричі негативним раком молочної залози
WO41554
Пацієнти з мутацією гена PIK3CA, гормон-рецептор-позитивним, HER2-негативним місцево-поширеним або метастатичним раком молочної залози
YO42137
Пацієнти із нерезектабельною місцево-поширеною плоскоклітинною карциномою стравоходу
BO42843
Пацієнти з м’язово-інвазивним раком сечового міхура високого ризику
WO42633
Пацієнти з HER2-позитивним раком молочної залози з високим ризиком рецидиву після передопераційної терапії
GO42909
Пацієнти з фолікулярною лімфомою
BO42864 Пацієнти з ET-позитивним метастатичним недрібноклітинним раком легені
GP43365
Місцевопоширені або метастатичні пухлини

Неврологія та психіатрія

WA40404    
Пацієнти з  первинно-прогресуючим розсіяним склерозом
GN41791
Пацієнти з первинно прогресуючим розсіяним склерозом
BN42083
Пацієнти з первинно прогресуючим розсіяним склерозом
GN41851
Пацієнти з рецидивуючим розсіяним склерозом
BP40283
Пацієнти із шизофренією або з шизоафективним розладом та негативними симптомами

Терапія, Гастроентерологія, Пульмонологія, Нефрологія, Ковід 2019

GA29144
Пацієнти з хворобою Крона в активній фазі від середнього до тяжкого ступеня важкості
GA40209
Пацієнти з виразковим колітом середнього або важкого ступеня важкості
GA39925
Пацієнти з виразковим колітом середнього або важкого ступеня важкості
WA42293
Пацієнтів з ідіопатичним легеневим фіброзом
WA41937
Пацієнти з первинною мембранозною нефропатією
CV43043
Пацієнти з COVID-19  легкого або помірного ступеню тяжкості
BO42162
Пацієнти з пароксизмальною нічною гемоглобінурією (ПНГ)

Що таке клінічне дослідження?

Клінічні дослідження: що варто знати?